โรงเรือน B-1 (3.10x3.10x3.00 ม.)

  • ราคาเริ่มต้น: 44,500 บาท

โรงเรือน Green House ขนาดพื้นที่สำหรับติดตั้งโรงเรือนตั้งแต่ 10-200 ตารางเมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า ติดตั้งครบวงจร ได้แก่ โรงเรือน, ระบบท่อน้ำและรดน้ำ, ระบบหลอดไฟ LED สำหรับปลูก, Camera IP outdoor และม่านบังแดดรอบโรงเรือนพร้อมมอเตอร์ควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ Smart Box ควบคุมการปลูก การรดน้ำอัตโนมัติ อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน จอแสดงผล Touch Screen Network 3G ส่งข้อมูลและแสดงผล Real-Time ตลอดระยะเวลา 1 ปี บริการให้คำปรึกษา หลังการติดตั้งโรงเรือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาการติดตั้ง 1-2 วัน Package เริ่มต้น 150,000 บาทขึ้นไป