ไฟปลูกพืช LED Growth light 1.2 ม. (ราคาส่ง)

  • ราคาเริ่มต้น: 1,700 บาท

การใช้ระบบแสงไฟ LED มาช่วยในการปลูกพืช เหมาะสำหรับปลูกในโรงงาน หรือการปลูกพืชแนวตั้ง ซึ่งเป็นพืชที่มีความสูงไม่เกิน 40 เซนติเมตร พืชที่เหมาะสมในการปลูกได้แก่: ผักใบเขียว, ผักมีสี, ดอกไม้, กล้วยไม้, บอนไซ, ผลไม้ (ต้นขนาดเล็ก), สตรอเบอรี่, พืชต้นอ่อน (Microgreen), ไม้อวบน้ำ เช่น ต้นกระบองเพชร หรือฮาโวเทีย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้อนุบาลต้นกล้าให้แข็งแรง เพื่อให้พร้อมต่อการย้ายลงแปลงปลูกตามธรรมชาติ จำหน่าย และติดตั้ง Indoor Farm ครบวงจร ได้แก่ ชั้นสำหรับปลูกพืช (Rack), ชุดหลอดไฟ LED, ระบบรดน้ำ Indoor, พัดลมหรือแอร์ระบายอากาศ และเครื่องผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ อุปกรณ์ Smart Box ควบคุมการปลูก การรดน้ำอัตโนมัติ อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน Network 3G ส่งข้อมูลและแสดงผล Real-Time ตลอดระยะเวลา 1 ปี บริการให้คำปรึกษาด้าน Indoor farming หลังการติดตั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี Package เริ่มต้น 9,000 บาทขึ้นไป