โรงเรือนเกษตร

Green House (โรงเรือน)

  • ขนาดพื้นที่สำหรับติดตั้งโรงเรือนตั้งแต่ 10-320 ตารางเมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า
  • ให้บริการติดตั้งครบวงจร ได้แก่ โรงเรือน, ระบบรดน้ำ, ระบบท่อน้ำ, ระบบหลอดไฟ LED สำหรับปลูก, Camera IP outdoor และม่านบังแดดรอบโรงเรือนพร้อมมอเตอร์ควบคุมการเปิด-ปิด
  • อุปกรณ์ Smart Box ควบคุมการปลูก การรดน้ำอัตโนมัติ
  • อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน
  • จอแสดงผล Touch Screen
  • Network 3G ส่งข้อมูลและแสดงผล Real-Time ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • บริการให้คำปรึกษา หลังการติดตั้งโรงเรือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • ระยะเวลาการติดตั้ง 1-2 วันขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรือน)

Package ตั้งแต่ 45,500 - 330,000 บาท (โปรดติดต่อ)
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและค่าเดินทาง กรณีนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

  • ราคา: ตั้งแต่ 45,500 - 330,000 บาท (โปรดติดต่อ)
โรงเรือนเกษตร A-1

โรงเรือน SP A-1

ขนาด กว้าง 2.70 ยาว 4.00 สูง 3.00 เมตร พื้นที่ 10.8 ตารางเมตร
เหมาะสำหรับ การทดลองปลูกพืช หรือปลูกเป็นงานอดิเรก เป็นต้น

โรงเรือนเกษตร A-2

โรงเรือน SP A-2

ขนาด กว้าง 3.10 ยาว 3.10 สูง 3.00 เมตร พื้นที่ 9.6 ตารางเมตร
เหมาะสำหรับ การทดลองปลูกพืช หรือปลูกเป็นงานอดิเรก เป็นต้น

โรงเรือนเกษตร B-1

โรงเรือน SP B-1

ขนาด กว้าง 6.00 ยาว 12.00 สูง 4.30 เมตร พื้นที่ 72 ตารางเมตร
เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

โรงเรือนเกษตร B-2

โรงเรือน SP B-2

ขนาด กว้าง 6.00 ยาว 20.00 สูง 4.30 เมตร พื้นที่ 120 ตารางเมตร
เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

โรงเรือนเกษตร C-1

โรงเรือน SP C-1

ขนาด กว้าง 8.00 ยาว 20.00 สูง 3.80 เมตร พื้นที่ 160 ตารางเมตร
เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดกลาง

โรงเรือนเกษตร C-2

โรงเรือน SP C-2

ขนาด กว้าง 8.00 ยาว 30.00 สูง 3.80 เมตร พื้นที่ 240 ตารางเมตร
เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดกลาง

โรงเรือนเกษตร C-3

โรงเรือน SP C-3

ขนาด กว้าง 8.00 ยาว 40.00 สูง 3.80 เมตร พื้นที่ 320 ตารางเมตร
เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่

โรงเรือนเกษตร C-4

โรงเรือน SP C-4

ขนาด กว้าง 16.10 ยาว 20.00 สูง 4.40 เมตร พื้นที่ 322 ตารางเมตร
เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่