ระบบควบคุมการรดน้ำ

Smart Farm

 • ขนาดพื้นที่ฟาร์มสำหรับติดตั้ง 1-10 ไร่ หรือ ตามความต้องการของลูกค้า
 • อุปกรณ์ Smart Box ควบคุมการปลูก การรดน้ำอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน
 • จอแสดงผล Touch Screen
 • Network 3G ส่งข้อมูลและแสดงผล Real-Time ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษา การปลูกพืชไร่หรือพืชสวน พร้อมดูแลหลังการติดตั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • ราคา: เริ่มต้น 23,900 บาท ขึ้นไป

SP-Box 2Z

Smart Box ระบบควบคุมการปลูกและรดน้ำ ครอบคลุมการแบ่งพื้นที่ 2 โซน

 • ราคา: 23,900 บาท

SP-Box 4Z

Smart Box ระบบควบคุมการปลูกและรดน้ำ ครอบคลุมการแบ่งพื้นที่ 4 โซน

 • ราคา: 25,900 บาท

SP-Box 6Z

Smart Box ระบบควบคุมการปลูกและรดน้ำ ครอบคลุมการแบ่งพื้นที่ 6 โซน

 • ราคา: 27,900 บาท

SP-Box 8Z

Smart Box ระบบควบคุมการปลูกและรดน้ำ ครอบคลุมการแบ่งพื้นที่ 8 โซน

 • ราคา: 29,900 บาท