โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

คุณปลูกพืชผักแบบไหนกัน ได้รับผลผลิตหรือปลูกพืชผักได้อย่างแม่นยำ

คุณปลูกพืชผักแบบไหนกัน ได้รับผลผลิตหรือปลูกพืชผักได้อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของพืชผัก

กิจกรรมการปลูกประจำวัน วิถีทั่วไปตั้งแต่เช้ามืดจนสาย รดน้ำ, ผสมปุ๋ย, พรวนดิน และฉีดยาฆ่าแมลง ฯลฯ เกือบทุกวัน

แต่ Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

ระบบ Evap กระบวนการทำความเย็นทางอากาศ

Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนระบบ Evap VS โรงเรือนระบบทั่วไป

ต้นพืชของคุณ ใบเหี่ยว ใบแห้ง,ใบเริ่มเปลี่ยนสี, เติบโตช้า หรือไม่ Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

ดินของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่

ดินของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่
x ธาตุอาหารในดินไม่เพียงพอสำหรับพืชส่งผลให้เติบโตช้า, ผลผลิตไม่ได้ตามความต้องการ
x ความชื้นคงที่สูงทำให้รากพืชเน่า ทำให้เกิดโรครากเน่า
x พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงที่ต่ำลง ทำให้พืชมีความเสียหายจากโรคและแมลงได้ง่ายขึ้น

Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

รู้ไหมดินแบบไหนเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดใด

Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

บริการผู้เชี่ยวชาญสอนปลูก

#เริ่มต้นการปลูกพืชไม่เป็น ให้ปลูกได้ผลผลิตต่อเนื่อง ทักเลย! Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

AI Co-Farmer ที่แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

พร้อมแล้วรึยัง?

 เทคโนโลยีช่วยการปลูกพืชด้วย AI Co-Farmer ที่แจ้งเตือนผ่าน #LINE Notify เมื่อเกิดปัญหาในขั้นตอนการปลูก ระบบจะแจ้งเตือนทันที

ประโยชน์ช่วยลดการใช้น้ำ ลดการใช้สารเคมี และการเพิ่มผลผลิตในระยะยาว ที่สำคัญลดต้นทุนการผลิตพืชได้เป็นอย่างดีนะคะ

อย่าลังเลท...

Read More
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

ดูแลระดับน้ำในนาข้าว Alternate Wet and Dry Irrigation (AWD)

รู้หรือไม่! Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, ระบบปรับปุ๋ยอัตโนมัติ, พืชผัก, เกษตร, การปลูกผัก, smart, smartfarm

แนะนำระบบ Smart Farm | SPsmartplants

แนะนำระบบ Smart Farm | SPsmartplants  ที่จะทำให้ฟาร์มของคุณอัจฉริยะ ควบคุมทุกอย่างได้ เช่น ระบบน้ำ ระบบม่านพรางแสง และระบบการเปิด/ปิดพัดลม ด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน สนใจคลิกเลย!: Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, ระบบปรับปุ๋ยอัตโนมัติ, พืชผัก, เกษตร, การปลูกผัก, smart, smartfarm

ระบบปรับปุ๋ยอัตโนมัติด้วย PID

คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการให้ปุ๋ยต่อต้นพืชอีกต่อไป! 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ระบบปรับปุ๋ยอัตโนมัติ PID ที่สามารถจัดการปริมาณปุ๋ยให้เหมาะสมกับอายุต้นพืช พร้อมตั้งเวลาการปรับปุ๋ยผ่าน Web Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถบันทึกข้อมูลตลอดช่วงการปลูกได้ค่ะ

อยากให้ต้น...

Read More