ผลงานที่ผ่านมา

 • 2019

  ศูนย์ฝึกอาชีพ บางพูน (จังหวัด ปทุมธานี)

  โรงเรือนขนาด กว้าง 2.7 ยาว 4 สูง 3 เมตร ติดตั้งระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ, Sensor วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ พร้อมชั้นปลูก Indoor Farm พร้อมหลอดไฟ LED และทุกอย่างถูกแสดงผลและควบคุมผ่านมือถือได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2019

  วิสาหกิจชุมชนภูเรือ (จังหวัด เลย)

  โรงเรือนขนาด กว้าง 16 ยาว 20 สูง 4.4 เมตร พร้อมระบบปลูกครบวงจรของ SPsmartplants ได้แก่ ระบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผ่าน Sensor, ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ, ควบคุมการปลูกดอกดาวเรือง โดยนำข้อมูลมาจากงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านดอกดาวเรือง รวมถึงระบบไฟปลูกแบบ Indoor Farming และสร้างเป็นโปรไฟล์ปลูกดอกดาวเรืองโดยเฉพาะ

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2018

  สวนละออ แม่สอด (จังหวัด ตาก)

  สวนดอกหน้าวัว ควบคุมการปลูกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผสมผสานกับเทคโนโลยีของ Smart plants และ ระบบ Machine Learning เพื่อเรียนรู้สภาพแวดล้อม

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2018

  ร้านจุดใต้ตำตอ รังสิต (จังหวัด ปทุมธานี)

  ควบคุมการรดน้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ร่วมกับ Sensor แสดงผล ผ่านทางมือถือ ใช้การวางท่อแบบน้ำหยดลงกระถางโดยตรง

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2017

  บ้านและสวนลูกค้า (กรุงเทพฯ)

  บ้านจัดสรร มีเนื้อที่ประมาณ 200 กว่าตารางเมตร SPsmartplants ได้เข้าไปติดตั้งระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติผ่านมือถือ พร้อม Sensor วัดค่าสภาพแวดล้อมแบบ Real-time เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้เจ้าของบ้านสามารถรดน้ำได้อย่างง่ายที่สุด

  อ่านเพิ่มเติม