2024

เรือนเพาะชำอัจฉริยะ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ.ระนอง

เรือนเพาะชำอัจฉริยะ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ.ระนอง

Read More
2024

ชุดควบคุมพร้อมระบบ สำหรับโรงเลี้ยงไก่ (จ.ระยอง)

ชุดควบคุมพร้อมระบบ สำหรับโรงเลี้ยงไก่ (จ.ระยอง)

Read More
2024

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะพร้อมระบบสปริงเกอร์ (จ. ระยอง)

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะพร้อมระบบสปริงเกอร์ (จ. ระยอง)

Read More
2024

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบสปริงเกอร์และพ่นหมอก ขนาด 6 x 12 m (จ.พิษณุโลก)

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบสปริงเกอร์และพ่นหมอก ขนาด 6 x 12 m (จ.พิษณุโลก)

Read More
2024

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำและระบบระบายอากาศ (จ.ชลบุรี)

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำและระบบระบายอากาศ (จ.ชลบุรี)

Read More
2024

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ Smart Green House (จ.นนทบุรี)

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ Smart Green House (จ.นนทบุรี)

Read More
2024

ชุดเครื่องควบคุมและเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ สำหรับระบบ Smart PFAL Hydroponics (กรุงเทพฯ)

ชุดเครื่องควบคุมและเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ สำหรับระบบ Smart PFAL Hydroponics (กรุงเทพฯ)

Read More
2023

มะเขือเทศ SMART FARM

มะเขือเทศ SMART FARM

Read More
2023

SMART MELON พร้อม ULTRASONIC WEATHER STATION (จ.พะเยา)

SMART MELON พร้อม ULTRASONIC WEATHER STATION (จ.พะเยา)

Read More
2023

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ แบบน็อคดาวน์ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ แบบน็อคดาวน์ (จ.กรุงเทพฯ)

Read More