คำถามที่พบบ่อย:

Q. SPsmartplants คืออะไร

SPsmartplants เป็นระบบจัดการการปลูกพืช ผ่านระบบควบคุมสภาพแวดล้อม โดยใช้ IoTs smart farm ดูแลการปลูกตามลักษณะและความต้องการของพืชแต่ละชนิด

Q. วิธีการใช้งานระบบควบคุมผ่านมือถือ

หลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถดาวน์โหลดคู่มือวิธีการใช้งานได้จากเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีรายละเอียดคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

Q. ซอฟต์แวร์ของ SPsmartplants สามารถทำอะไรได้บ้าง

แสดงค่าข้อมูลของเซ็นเซอร์แต่ละชนิดแบบ Real Time 
รายงานข้อมูลเซ็นเซอร์แต่ละชนิดย้อนหลังในรูปแบบตารางและกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ศึกษาหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ตั้งค่าโปรไฟล์การรดน้ำตามวัน เวลา หรือการวิเคราะห์ข้อมูลของเซ็นเซอร์ ตามลักษณะความต้องการของพืชแต่ละชนิด
สั่งเปิดและปิดการทำงานของระบบน้ำอัตโนมัติ

Q. บริการของ SPsmartplants แตกต่างจากของที่อื่นอย่างไร

SPsmartplants เป็นระบบจัดการการปลูกพืชที่ใช้อุปกรณ์ IoTs เพื่อการดูแลการปลูกตามลักษณะและความต้องการของพืชแต่ละชนิด และมีผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเป็นทีมให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน

Q. Smart Farm เหมาะกับใครบ้าง

ผู้ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพพืช เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าเดิม
ผู้ที่ต้องการควบคุมการปลูกพืชโดยการติดตั้งระบบรดน้ำและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ 
ผู้ที่ต้องการปลูกพืชตามลักษณะความต้องการของพืชโดยเฉพาะ
ผู้ที่ต้องการลดความผิดพลาดในการทำงานของแรงงาน
ผู้ที่ต้องการลดต้นทุนการปลูก เช่น แรงงาน น้ำ เป็นต้น

Q. หากมีพื้นที่เปล่า แต่ไม่ทราบวิธีการปลูกเลย จะมีขั้นตอนการใช้สินค้าและบริการอย่างไรบ้าง

ผู้มีพื้นที่เปล่าแต่ต้องการใช้พืื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สามารถติดต่อทีมงานผ่านทางทุกช่องทาง เพื่อให้ทีมงานประเมินการให้บริการ ได้แก่ ขนาดและลักษณะพื้นที่ ดิน ระบบน้ำและไฟที่ใช้ในปัจจุบัน พืชที่เหมาะสมในการปลูก และจุดประสงค์ในการใช้บริการ

Q. SPsmartplants ได้รับมาตรฐานรับรองอะไรบ้าง

รางวัลสุดยอด SME Start up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รางวัลผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี โดยโครงการ STAR TECH (DEPA)
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ากระแสสูงที่ผ่านมาตรฐาน มอก. ปลอดภัยต่อการใช้งาน

Q. Smart Garden เหมาะกับใครบ้าง

ผู้ที่ต้องการใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติในการดูแลสวนที่บ้าน แทนแรงงานคน
ผู้ที่ไม่มีเวลามากพอในการดูแลสวน
ผู้ที่ต้องการยกระดับสวนที่บ้านให้มีความทันสมัย และมีภาพลักษณ์ที่ดี
ผู้ที่ต้องการลดต้นทุนการดูแลสวน เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ำ เป็นต้น

Q. การติดตั้งระบบ Smart Garden สามารถทำได้กับสวนแบบไหนบ้าง

สวนบริเวณบ้าน สวนหย่อม หรือสวนแนวตั้ง ซึ่งสามารถออกแบบและติดตั้งได้กับสวนทุกสไตล์

Q. เพราะอะไรถึงควรปลูกพืชในโรงเรือน / ประโยชน์ของโรงเรือน

ช่วยควบคุมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
เหมาะสมกับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์ 
เพิ่มคุณภาพของพืช และเพิ่มราคาผลผลิต
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในพืช 
ง่ายต่อการวางแผนการปลูก
ปลอดภัยจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ ที่เป็นศัตรูต่อพืช ทำให้ไม่ต้องสารเคมีในการปลูก

Q. โรงเรือนเหมาะกับใครบ้าง

ผู้ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพพืช เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าเดิม
ผู้ที่ต้องการปลูกพืชที่ปลูกได้ยากในสภาพแวดล้อมจริง (เช่น อากาศ อุณหภูมิ ฤดูกาล เป็นต้น)
ผู้ที่ต้องการเพาะเมล็ดต้นกล้า อนุบาลพันธุ์ ขยายพันธุ์ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ผู้ที่มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งโรงเรือน

Q. ระยะเวลาในการติดตั้งโรงเรือน

ประมาณ 1-15 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรือน

Q. Indoor Farm ใช้ไฟประเภทไหนในการปลูก

แสงไฟ LED ที่มีสีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ซึ่งเป็นย่านแสงที่พืชต้องการมากที่สุด ได้แก่ สีชมพู และสีน้ำเงิน

Q. พืชที่ปลูกด้วยแสงอาทิตย์ธรรมชาติกับแสงไฟ LED

พืชที่ปลูกจากแสงไฟ LED จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าแสงธรรมชาติ มีคุณภาพมากกว่าทั้งในเรื่องสี ขนาด น้ำหนัก และรสชาติ

Q. พืชชนิดไหนที่สามารถปลูกแบบ Indoor Farming ได้บ้าง

พืชต้นอ่อน, ผักสลัด, กระบองเพชร, พืชอวบน้ำ, สมุนไพรทุกชนิด ฯลฯ เป็นต้น