2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 3 หลัง

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กำแพงเพชร)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำครบวงจร

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกผักสลัด ขนาด 6x12 เมตร พร้อมระบบน้ำครบวงจร

Read More
2020

โรงเรือนทรงโค้ง ขนาด 4x6 เมตร (จ.ชลบุรี)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกผักสวนครัว ขนาด 4x6 เมตร พร้อมระบบน้ำภายในโรงเรือน

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนทรงจั่วสองชั้นสำหรับพักไม้ดอกไม้ประดับ

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.แสนสุข จ.ชลบุรี)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมระบบน้ำ สำหรับปลูกเมล่อน และผักสลัด

Read More
2020

โรงเรือนทรงโค้ง ขนาด 3x4 เมตร (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนทรงโค้งสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

Read More
2020

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ โดยบริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำหยดสำหรับปลูกมะเขือเทศ

Read More
2020

โรงเรือนกระบองเพชร (จ.กรุงเทพ)

โรงเรือนสำหรับปลูกต้นกระบองเพชร ขนาด 3x4 เมตร

Read More
2020

โรงเรือนสำหรับการเพาะปลูกอดิเรก (จ.นครปฐม)

โรงเรือนขนาดเล็ก 3x4 เมตร สำหรับปลูกผักทั่วไป

Read More