LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบเทปน้ำหยด ขนาด 6X30 เมตร เฟส 3 (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบม่านพรางแสง เทปน้ำหยด และพ่นหมอก ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.สุพรรณบุรี)

รายละเอียดงานเบื้องต้น ดังนี้ค่ะ

- โรงเรือนทรงโค้ง ขนาด 6x30 เมตร พร้อมบานประตู 2 ชั้น

- ผนังโรงเรือนมุ้งตาข่าย และพลาสติก 

- ระบบพัดลมระบายอากาศ

- ระบบพรางแสงอัตโนมัติ

- ระบบน้ำเทปน้ำหยด และพ่นหมอก

- ระบบลูกลอยไฟฟ้า ตัดการทำงานเมื่อน้ำในถังแห้ง

- SP-Box เครื่องควบคุมระบบน้ำ/พัดลม/พรางแสงในโรงเรือน 

- ระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือน

- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ