LINE@SPsmartplants

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร สำหรับระบบสปริงเกอร์ และพ่นหมอก (จ.นครนายก)

SPsmartplants ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) สร้างโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร สำหรับระบบสปริงเกอร์ และพ่นหมอก

SPsmartplants ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) สร้างโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ รายละเอียด ดังนี้

 • โรงเรือน ขนาด 4.0 x 6.0 เมตร หลังคาทรงจั่วสองชั้น
 • ติดตั้งบนพื้นปูน
 • SP-Box 2 zone (Industrial) เครื่องควบคุมระบบน้ำแบบอัตโนมัติ
 • รองรับการควบคุมและสั่งการ จำนวน 2 โซน
 • ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต 
 • ฟังก์ชัน VPD (Vapor Pressure Deficit) ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
 • Phase Protection Relay 220V ป้องกันไฟตก/ไฟเกิน 
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
 • เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
 • ระบบน้ำสปริงเกอร์
 • ระบบพ่นหมอกเนต้าฟิล์ม
 • โต๊ะปลูกผัก ขนาด 1.0 x 4.0 x 0.75 เมตร 
 • ม่านพรางแสง สีดำ 50% แบบรอกมือ