2020

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำ ขนาด 6x50 เมตร (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบน้ำ และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ขนาด 6x50 เมตร จำนวน 2 หลัง

Read More
2020

งานติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ และพ่นหมอก พร้อมระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ (จ.ปทุมธานี)

งานติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ และพ่นหมอก พร้อมระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ ขนาด 8x18 เมตร

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนเมล่อน, เมล่อน

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.แกลง จ.ระยอง)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำ สำหรับปลูกเมล่อน

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนเมล่อน, เมล่อน

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 3 หลัง

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กำแพงเพชร)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำครบวงจร

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกผักสลัด ขนาด 6x12 เมตร พร้อมระบบน้ำครบวงจร

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนทรงโค้ง ขนาด 4x6 เมตร (จ.ชลบุรี)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกผักสวนครัว ขนาด 4x6 เมตร พร้อมระบบน้ำภายในโรงเรือน

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนไม้ประดับ

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนทรงจั่วสองชั้นสำหรับพักไม้ดอกไม้ประดับ

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.แสนสุข จ.ชลบุรี)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมระบบน้ำ สำหรับปลูกเมล่อน และผักสลัด

Read More
2020

โรงเรือนทรงโค้ง ขนาด 3x4 เมตร (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนทรงโค้งสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

Read More