2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำหยดสำหรับปลูกเมล่อน

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกมะเขือเทศ ขนาด 6x15 เมตร + โรงเรือนเพาะกล้า 4x6 เมตร

Read More
2020

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ โดยบริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด

โรงเรือนปลูกพืชผลทรงจั่วสองชั้น ขนาด 6x20 เมตร ติดตั้งระบบน้ำและควบคุมการปลูกโดยระบบอัจฉริยะ

Read More
2019

โรงเรือนปลูกผักหมุนเวียนแบบอัจฉริยะ ขนาด 16x20 ม. (จ.นครราชสีมา)

โรงเรือนทรงฟันเลื่อย เพาะปลูกผักหมุนเวียนแบบอัจฉริยะ ขนาด 16x20 ม. (อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา)

Read More
2019

ชุดปฏิบัติการโรงเรือนอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (จ.สุโขทัย)

โรงเรือนทรงฟันเลื่อย ขนาด 8x20 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องและระบบควบคุมการปลูกแบบอัตโนมัติ

Read More
2019

โรงเรือนสมาร์ท พร้อมระบบพรางแสงอัตโนมัติ และติดตั้งระบบน้ำ (จ.สระแก้ว)

โรงเรือนสมาร์ท ขนาด 6x12 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมระบบพรางแสงอัตโนมัติ และติดตั้งระบบน้ำ

Read More
2019

ระบบเพาะปลูกแบบอัจฉริยะ ณ ฟาร์มผักสลัดออร์แกนิค (จ.ราชบุรี)

ติดตั้งเครื่องควบคุมการเพาะปลูก พร้อมระบบสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับสวนผักสลัดออร์แกนิค

Read More
2019

โรงเรือนเกษตร ร้านกาแฟ Hill Coffee (จังหวัด พิษณุโลก)

ติดตั้งโรงเรือนเกษตร ขนาด 6 x 12 เมตร บริเวณร้านกาแฟ เพื่อสร้างการต่อยอดธุรกิจในพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ

Read More
2019

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปกาแฟ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (จ.น่าน)

งานติดตั้งโรงเรือนขนาด 8 x 30 เมตร ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน สร้างรายได้จากการตากและแปรรูปกาแฟ

Read More
2019

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (จังหวัด ชลบุรี)

โรงเรือนสมาร์ท Type B-1 พร้อมเดินระบบน้ำหยดสำหรับปลูกมะเขือเทศ และระบบพ่นหมอก + อุปกรณ์ชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ทั้งหมดนี้มีชุดควบคุมการปลูกแบบอัตโนมัติติดตั้งให้เรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสะดวกที่สุด

Read More