LINE@SPsmartplants

โรงเรือนเกษตร Smart Farm พร้อมติดตั้ง (จ.สระบุรี)

โรงเรือนเกษตร Smart Farm ขนาด 6x20 เมตร พร้อมเครื่องควบคุมระบบน้ำและพัดลมแบบอัตโนมัติ

1.โรงเรือน ขนาด 6.0 x 20.0 เมตร หลังคาจั่ว 2 ชั้น

2.SP-Box 2 zone (Industrial) 

- เครื่องควบคุมระบบน้ำและพัดลมแบบอัตโนมัติ

- รองรับการควบคุมและสั่งการ จำนวน 2 โซน

- ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต 

- ระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือน

- Phase Protection Relay 220V ป้องกันไฟตก/ไฟเกิน

 3.เซ็นเซอร์วัดค่าสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ

4.เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

5.ชุดระบบน้ำพ่นหมอกเนต้าฟิล์ม

6.พัดลมฟาร์ม และพัดลมกวนอากาศ

7.ผ้าใบคลุมวัชพืช

8.ฐานปูนสำหรับวางระบบน้ำส่วนกลาง