LINE@SPsmartplants

SMART GREENHOUSE - Evaporation System โรงเรือนปลูกเมล่อนแบบอัจฉริยะ (จ.สิงห์บุรี)

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม แบบ Evaporation สำหรับปลูกพืชผล ขนาด 6x12 เมตร (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.สิงห์บุรี)

1.โรงเรือนขนาด 6 x 12 x 3.8 เมตร

- หลังคาทรงโค้ง & ประตู 2 ชั้น 

- ติดตั้งแผง Evap Cooling Pad

- ติดตั้งระบบพัดลมฟาร์ม 36 นิ้ว

- ติดตั้งระบบม่านพรางแสง สีดำ 50%

- ติดตั้งระบบน้ำหยด 

2.SP-Box 4 zone (Industrial) จำนวน 1 ชุด

- เครื่องควบคุมระบบน้ำและพัดลมแบบอัตโนมัติ

- รองรับการควบคุมและสั่งการ จำนวน 4 โซน

- ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต 

- ระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือน

3.Sensor Temperature & Humidity จำนวน 1 ชุด

- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ

4.Soil Moisture Sensor จำนวน 1 ชุด

- เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน

5.Lux Sensor จำนวน 1 ชุด

- เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่าง 

6.Set Acid and Bases Sensor (Soil) 

- เซ็นเซอร์วัดค่ากรด/ด่างในดิน