LINE@SPsmartplants

เรือนเพาะชำอัจฉริยะ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (จ.ระนอง)

เรือนเพาะชำอัจฉริยะ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (จ.ระนอง)

#เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการเพาะปลูก

ทักเลย! : https://lin.ee/6f2zvyA 

#เรือนเพาะชำอัจฉริยะ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

yes ระบบควบคุมอัตโนมัติ (อุณหภูมิ, ความชื้น, แสง, ปริมาณน้ำ, ปริมาณปุ๋ย) ผ่าน Web Application

yes ระบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช

#รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ค่ะ

- SP-Box 6 zone (Industrial)

- รองรับการควบคุมและสั่งการ จําานวน 6 โซน (เครื่องควบคุมระบบน้ำ พัดลม และม่านพรางแบบอัตโนมัติ)

- ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต

- ชุดซัพพอร์ตพัดลม (พัดลมฟาร์ม, พัดลมติดผนัง)

smiley ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.spsmartplants.com

Portfolio : www.spsmartplants.com/portfolio

Line Official Account : https://lin.ee/6f2zvyA

#ควบคุมอัตโนมัติ #ควบคุมอุณหภูมิ #ควบคุมการปลูก #พ่นหมอก #มินิสปริงเกอร์ #spsmartplants #โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม #ระบบสมาร์ท #ระบบอัจฉริยะ #Smart #SmartGreenhouse #โรงเรือนปลูกผัก #โรงเรือนอัจฉริยะ #โรงเรือน #สมาร์ทฟาร์ม #smartfarm #ระบบสมาร์ทฟาร์ม #เทคโนโลยี #ปลูกผักปลอดสาร #เทคโนโลยีใหม่ #indoor #สลัด #ปลูกพืช #พืชผัก #งานปรับปรุงโรงเรือน #realtime