Indoor Farm

Indoor Farming

 • การใช้ระบบแสงไฟ LED มาช่วยในการปลูกพืช เหมาะสำหรับปลูกในโรงงาน หรือการปลูกพืชแนวตั้ง ซึ่งเป็นพืชที่มีความสูงไม่เกิน 40 เซนติเมตร
 • พืชที่เหมาะสมในการปลูกได้แก่: ผักใบเขียว, ผักมีสี, ดอกไม้, กล้วยไม้, บอนไซ, ผลไม้ (ต้นขนาดเล็ก), สตรอเบอรี่, พืชต้นอ่อน (Microgreen), ไม้อวบน้ำ เช่น ต้นกระบองเพชร หรือฮาโวเทีย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้อนุบาลต้นกล้าให้แข็งแรง เพื่อให้พร้อมต่อการย้ายลงแปลงปลูกตามธรรมชาติ
 • บริการจำหน่าย และติดตั้ง Indoor Farming ครบวงจร ได้แก่ ชั้นสำหรับปลูกพืช (Rack), ชุดหลอดไฟ LED, ระบบรดน้ำ Indoor, พัดลมหรือแอร์ระบายอากาศ และเครื่องผลิตคาร์บอนไดออกไซด์
 • อุปกรณ์ Smart Box ควบคุมการปลูก การรดน้ำอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน
 • Network 3G ส่งข้อมูลและแสดงผล Real-Time ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาด้าน Indoor farming หลังการติดตั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • ราคา: เริ่มต้น 14,000 บาท ขึ้นไป
Indoor farm set

Rack Indoor SP

ชั้นปลูก 3 ชั้น ขนาดกว้าง 120 ยาว 60 สูง 160 เซนติเมตร
พร้อมระบบไฟ LED ขนาด 120 เซนติเมตร จำนวน 6 หลอด
ปลูกได้ 90-130 ถาด

 • ราคา: 24,900 บาท
Indoor Farm set 2

SP-PH2

โคมไฟ LED ปลูก ขนาด 2 ช่อง
เหมาะสำหรับพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก ต้นไม้หรือผักที่ไม่ได้ต้องการแสงมาก
ใช้เป็นแสงเสริมให้กับต้นไม้บริเวณระเบียงบ้านในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ

 • ราคา: 14,000 บาท
Indoor farm set 4

SP-PH4

โคมไฟ LED ปลูก ขนาด 4 ช่อง
สามารถครอบคลุมพื้นที่ปลูกได้ประมาณ 1.0 - 1.2 ตารางเมตร ใช้ปลูกต้นไม้ที่ต้องการแสงปานกลางได้
ขนาดขั้นต่ำสุด แนะนำให้ใช้ปลูกไม้ดอกและสมุนไพร ความสูงของต้นไม้ไม่เกิน 150 เซนติเมตร

 • ราคา: 23,000 บาท
Indoor farm set 6

SP-PH6

โคมไฟ LED ปลูก ขนาด 6 ช่อง
สามารถครอบคลุมพื้นที่ปลูกได้ประมาณ 1.2 - 1.5 ตารางเมตร ใช้ปลูกต้นไม้ที่ชอบแสงได้เป็นอย่างดี
ขนาดมาตรฐาน แนะนำให้ใช้ปลูกไม้ดอกและสมุนไพร ความสูงของต้นไม้ไม่เกิน 150 เซนติเมตร

 • ราคา: 31,000 บาท
Indoor farm set 9

SP-PH9

โคมไฟ LED ปลูก ขนาด 9 ช่อง
สามารถครอบคลุมพื้นที่ปลูกได้ประมาณ 1.5 - 2.0 ตารางเมตร ใช้ปลูกต้นไม้ที่ชอบแสงได้อย่างดีมากสามารถประยุกต์ใช้กับระบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อทดแทนแสงอาทิตย์ในฤดูที่แสงแดดไม่เพียงพอ (Supplement lighting)
ขนาดดีที่สุด แนะนำให้ใช้ปลูกไม้ดอกและสมุนไพร ความสูงของต้นไม้ไม่เกิน 150 เซนติเมตร

 • ราคา: 39,500 บาท