โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ. โรงเรือนสมาร์ท, เกษตรอุตสาหกรรม, เกษตรวิถีชีวิต

เกษตรวิถีชีวิต VS เกษตรอุตสาหกรรม

SP พามาดู "ความแตกต่างระหว่างเกษตรแบบวิถีชีวิตและเกษตรแบบอุตสาหกรรม"

1.เกษตรแบบวิถีชีวิต (Traditional Farming)

  • ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็กหรือกลาง เน้นการผลิตเพียงพอต่อการบริโภคในครอบครัวหรือชุมชน
  • มีการใช้แรงมนุษย์มากกว่าเครื่องจักร และใช้เวลาไปกับกิ...

    Read More
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ. โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนไก่ไข่, ระบบเลี้ยงไก่ไข่

ระบบเลี้ยงไก่ไข่ กับ สมาร์ทฟาร์ม

#ระบบเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือน 

รู้หรือไม่ เลี้ยงไก่ไข่ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงน้องอยู่ในกรงอย่างเดียวน้า

หากเลี้ยงไก่แบบอิสระ ให้น้องเดินไปมาได้จะช่วยให้ไก่เกิดความเครียดน้อยลงได้นะคะ 

ร่วมกับระบบ Smart Farm ที่สามารถช่วยควบคุมการให้อาหาร ให้น้ำ ปรับสภาพแวดล้อม คุ...

Read More
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

คุณปลูกพืชผักแบบไหนกัน ได้รับผลผลิตหรือปลูกพืชผักได้อย่างแม่นยำ

คุณปลูกพืชผักแบบไหนกัน ได้รับผลผลิตหรือปลูกพืชผักได้อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของพืชผัก

กิจกรรมการปลูกประจำวัน วิถีทั่วไปตั้งแต่เช้ามืดจนสาย รดน้ำ, ผสมปุ๋ย, พรวนดิน และฉีดยาฆ่าแมลง ฯลฯ เกือบทุกวัน

แต่ Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

ระบบ Evap กระบวนการทำความเย็นทางอากาศ

Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนระบบ Evap VS โรงเรือนระบบทั่วไป

ต้นพืชของคุณ ใบเหี่ยว ใบแห้ง,ใบเริ่มเปลี่ยนสี, เติบโตช้า หรือไม่ Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

ดินของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่

ดินของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่
x ธาตุอาหารในดินไม่เพียงพอสำหรับพืชส่งผลให้เติบโตช้า, ผลผลิตไม่ได้ตามความต้องการ
x ความชื้นคงที่สูงทำให้รากพืชเน่า ทำให้เกิดโรครากเน่า
x พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงที่ต่ำลง ทำให้พืชมีความเสียหายจากโรคและแมลงได้ง่ายขึ้น

Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

รู้ไหมดินแบบไหนเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดใด

Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

บริการผู้เชี่ยวชาญสอนปลูก

#เริ่มต้นการปลูกพืชไม่เป็น ให้ปลูกได้ผลผลิตต่อเนื่อง ทักเลย! Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

AI Co-Farmer ที่แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

พร้อมแล้วรึยัง?

 เทคโนโลยีช่วยการปลูกพืชด้วย AI Co-Farmer ที่แจ้งเตือนผ่าน #LINE Notify เมื่อเกิดปัญหาในขั้นตอนการปลูก ระบบจะแจ้งเตือนทันที

ประโยชน์ช่วยลดการใช้น้ำ ลดการใช้สารเคมี และการเพิ่มผลผลิตในระยะยาว ที่สำคัญลดต้นทุนการผลิตพืชได้เป็นอย่างดีนะคะ

อย่าลังเลท...

Read More
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

ดูแลระดับน้ำในนาข้าว Alternate Wet and Dry Irrigation (AWD)

รู้หรือไม่! Read More