LINE@SPsmartplants

SMART MELON

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนเมล่อน, เมล่อน

มาเริ่มต้นเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การปลูกเมล่อนกันค่ะ #SPsmartplants ช่วยปรับการปลูกเมล่อนด้วยระบบอัจฉริยะ ทำให้คุณสามารถสั่งงานระบบน้ำ และพัดลมระบายอากาศได้อย่างแม่นยำ ช่วยดูแลปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับต้นเมล่อน หรือระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นเมล่อนภายในโรงเรือน และมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ และเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน จะช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ อีกทั้งมีบริการผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลต้นเมล่อนระยะเวลา 1 รอบการปลูกค่ะ

สินค้าของเรามีให้เลือกดังนี้ค่ะ 

PACKAGE S - STARTER นักปลูกเมล่อนมือใหม่

PACKAGE M - STANDARD นักปลูกมืออาชีพขายปลีกมูลค่าสูง

PACKAGE L - ADVANCE นักธุรกิจเมล่อนขายปลีกมูลค่าสูง-ขายส่งคืนทุนเร็ว

 

ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.spsmartplants.com

Portfolio : www.spsmartplants.com/portfolio

Line Official Account : https://lin.ee/6f2zvyA

#melon #spsmartplants #โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม #ระบบสมาร์ท #ระบบอัจฉริยะ #Smart #SmartGreenhouse #โรงเรือนปลูกผัก #โรงเรือนอัจฉริยะ #โรงเรือน #สมาร์ทฟาร์ม #smartfarm #ระบบสมาร์ทฟาร์ม